Kapa i dalmatyka jako interesujące szaty liturgiczne

Szaty liturgiczne możemy podzielić na dwie grupy, takie która znają każdy z nas, czyli chociażby alby czy stułę i także te mniej znane, które znają już ludzie tylko posiadający większą wiedzę na temat życia kościelnego, czyli takie elementy stroju duchownych jak kapa czy dalmatyka. Co powinno się o nich wiedzieć? Kapa to szata, nazywana powszechnie także nieszpornikiem. W przeszłości uważana była za luksusowy ubiór, kojarzony głównie z rodziną królewską czy książęcą.

Jednak w IX wieku stała się już pełnoprawną szatą liturgiczną. Wyróżnia się także tym, że na tle innych elementów stroju duchownych, nie ma swojej ściśle określonej symboliki związaną z historycznymi biblijnymi elementami czy cnotami. Z kolei dalmatyka to szata, która przysługuje diakonom.

Na początku swojego istnienia była noszona nawet przez papieża. Z czasem jednak zmienił się jej wygląd (stała się krótsza) jak i znaczenie – obecnie jest to znak, który wśród duchownych jest wyznacznikiem diakonów. Jej symbolika kojarzona jest głównie z honorem i wszelkimi zaszczytami, które przysługują diakonom z racji służenia Bogu.